Duurzame waarde creëren door te investeren in de infrastructuur voor de wereld van morgen

Goede operationele prestaties

We zijn verheugd om U het jaarverslag van TINC voor te stellen na een jaar vol activiteit tegen een achtergrond van een gezondheids­crisis, geopolitieke onzekerheid en economische turbulenties. De diversificatie van de participaties heeft de impact van deze factoren op de portefeuille van TINC alleszins beperkt. TINC kan bijgevolg goede jaarresultaten aankondigen met voor het zesde jaar op rij een verhoging van de uitkering aan de aandeelhouders tot € 0,54 per aandeel.

Manu Vandenbulcke
CEO

Philip Maeyaert
Chairman of the Supervisory Board

TINC in een oogopslag

Eigen vermogen (NAV)

464

(in miljoen €)

Reële waarde (FV) portefeuille

415

(in miljoen €)

Gewogen gemiddelde verdisconteringsvoet

7,81%

Portefeuilleresultaat

30,44

(in miljoen €)

Netto-resultaat per aandeel

€ 0,69

Uitkering per aandeel

€ 0,54

Beurskoers per einde boekjaar

€ 13,16

Marktkapitalisatie

479

(in miljoen €)

Gediversifieerde portefeuille

TINC laat zich inspireren door actuele maatschappelijke thema’s

TINC investeert in vier focusgebieden

 

25

Participaties

Met een reële waarde van

415

(in miljoen €)

TINC investeert in vier focusgebieden

 

25

Participaties

Met een reële waarde van

415

(in miljoen €)

Investeringsthema’s

Resultaten

Portefeuilleresultaat
Nettoresultaat

Diversificatie van de portefeuille

Resultaten

Portefeuilleresultaat
Nettoresultaat

Diversificatie van de portefeuille

Investeren in de wereld van morgen

Infrastructuur vormt de ruggengraat van een moderne samenleving. Het is de combinatie van basisvoorzieningen die allerlei vormen van ontwikkeling (economisch, sociaal persoonlijk) mogelijk maken.

Lees meer

Corporate Governance­verklaring

TINC (hierna ook: de “Vennootschap”) is een holding in de zin van artikel 3, 48° van de Belgische wet van 19 april 2014 betreffende alternatieve instellingen voor collectieve beleggingen en hun beheerders, en is als zodanig niet onderworpen aan de bepalingen van deze wet.

Lees meer

Downloads

Download hier het jaarverslag 2021-2022

Privacy policy  Cookie policy  Disclaimer

2022 @ TINC